Ewelina Karkowska

Badanie stanu cyfryzacji
i cyberbezpieczeństwa w organizacjach polskich oraz pozycji i wyzwań kobiet w pracy w IT w Polsce w zależności od poziomu dojrzałości organizacji

Organizatorzy badania: Cel projektu: Badanie ma na celu diagnozę dojrzałości organizacji państwowych, prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz NGO (organizacji pozarządowych) w obszarach transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa oraz określenie pozycji, jaką w tym obszarze zajmują kobiety i ich wyzwań związanych z pracą w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa.   Badanie ma charakter niekomercyjny, wyniki zbiorcze oraz wnioski …

Badanie stanu cyfryzacji
i cyberbezpieczeństwa w organizacjach polskich oraz pozycji i wyzwań kobiet w pracy w IT w Polsce w zależności od poziomu dojrzałości organizacji
Czytaj więcej »

Program Cyberbezpieczny Samorząd

Ruszył program Cyberbezpieczny Samorząd: Dofinansowanie: w formie grantu do 850 000 PLN Dla: wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Termin: składanie wniosków do 30.09.2023 Cele programu: Wdrożenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji Wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie Wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST W obszarze organizacyjnym środki …

Program Cyberbezpieczny Samorząd Czytaj więcej »