Audyty

Audyty wstępne, tzw. „zerowe”, to krótka, trwająca zazwyczaj 2-3 dni wstępna weryfikacja stanu aktualnego oraz poziomu przygotowania organizacji do wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Wynikiem jest raport, dotyczący następujących obszarów:
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zarządzanie ciągłością działania
  • Ochrona danych osobowych
  • Bezpieczeństwo fizyczne obiektów
W zależności od potrzeb, wykonujemy audyty w obszarach:
  • Weryfikacja przed certyfikacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) wg. wymagań ISO/IEC 27001
  • Weryfikacja przed certyfikacją Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) wg. wymagań ISO 22301
  • Weryfikacja zgodności z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
  • Weryfikacja zgodności z GDPR/RODO
Wynikiem każdego audytu jest szczegółowy raport, obejmujący wszystkie zagadnienia opisane w normach lub aktach prawnych. Raport może być sporządzony w języku polskim lub angielskim.
  • Podstawowa metodyka prac wynika z wymagań normy ISO/IEC 27001:2017 łącznie z zalecaniami praktyk zabezpieczeń informacyjnych z normy ISO/IEC 27002, technikami wdrożenia systemy ZSBI wg. normy ISO 27003 oraz przeprowadzania analizy ryzyka wg. wymagań normy ISO 27005.
Audyt systemów informatycznych zostanie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu w oparciu o Standardy, wytyczne i procedury audytowania i kontrolowania systemów informatycznych wydane przez Information Systems Audit and Control Association (ISACA - Stowarzyszenie ds. Audytu i kontroli systemów informatycznych).