Szkolenia z cyberbezpieczeńtwa

Testy socjotechniczne są doskonałym początkiem do zwiększania świadomości na temat cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa IT na wszystkich poziomach organizacji.

W CyberClue oferujemy szkolenia pod różnym kątem, dla różnych grup pracowników – dostosowane do roli, jaką pełnią w organizacji, a co za tym idzie, do niebezpieczeństw, jakie mogą ich spotkać.

Szkolenia prawno-techniczne dla Zarządów

 • Odpowiedzialność członków organów spółki w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Możliwości transferu ryzyka – ubezpieczenia cyber
 • Procedury i obowiązki prawne
 • Planowane zmiany w prawie
 • Analiza ryzyka
 • Plan ciągłości działania
 • Bezpieczeństwo IT – płaszczyzny  i higiena bezpieczeństwa, prewencja, świadomość pracowników
 • Reagowanie na incydenty: działania IT, prawne i proceduralne, komunikacja kryzysowa
 • Rodzaje ataków i ich koszty

Mentoring technologiczny dla managerów IT

 • Cybersecurity: strategia bezpieczeństwa, procesy, procedury, technologie
 • Scrum (w tym wdrożenie i transformacja organizacji)
 • Budowania zespołów IT /Reorganizacja
 • Procesy IT

Szkolenia dla pracowników biurowych

 • Metody ataków – phishing i socjotechnika
 • Konsekwencje, jakie mogą ze sobą nieść nieuwaga i nieznajomość tych metod
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczna praca online
 • Bezpieczna praca zdalna
 • Bezpieczeństwo danych firmowych
 • Obrazowe przykłady
 • Ciekawe animacje
 • Test końcowy z certyfikatem