Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej JST

Każdego dnia następuje przynajmniej jeden atak na jednostkę samorządu terytorialnego w Polsce.

Badania wskazują, że 75% ataków zaczyna się mailem phishingowym, a 90% ataków nie udałoby się, gdyby pracownik miał świadomość zagrożeń i wiedział, jak się zachować i na co zwracać uwagę przy pracy w sieci. Dlatego kluczowym elementem wzmacniania odporności na cyberataki są szkolenia urzędników i kadry zarządzającej JST.

Szkolenia dla pracowników urzędów

Wprowadzenie:

 • Zasady bezpieczeństwa w sieci, a bezpieczeństwo fizyczne
 • Powszechność niebezpieczeństw cybernetycznych
 • Najczęstsze formy ataków na JST
 • Ataki na JST i instytucje publiczne
 • Konsekwencje ataków

Bezpieczeństwo fizyczne

Cyberbezpieczeństwo:

 • Rodzaje ataków
 • Na co zwracać uwagę
 • Jak minimalizować ryzyka
 • Bezpieczna praca onlina
 • Narzędzia w codziennej pracy

Bezpieczeństwo danych urzędowych i mieszkańców

Zdrowie psychiczne przy używaniu mediów społecznościowych 

 • W pracy, czasie wolnym i dzieci

Uzupełnieniem jest platforma e-learningowa z testami i certyfikatami oraz możliwością analizy wyników.

Szkolenia dla kadry kierowniczej JST

Wprowadzenie:

 • Powszechność niebezpieczeństw cybernetycznych – statystyki i praktyka
  1. Najczęstsze formy ataków na JST
  2. Ataki na JST i instytucje publiczne – przykłady z ostatnich miesięcy
  3. Konsekwencje ataków na JST

Misja i zadania JST w realizacji zadań związanych z cyberbezpieczeństwem

Aspekty bezpieczeństwa informacji w powiązaniu z pracą w JST

 • Rodzaje informacji, 
 • Konsekwencje wycieków informacji
 • Obowiązki JST w sytuacji wycieku informacji
 • Jak się chronić

Technologie w służbie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe aspekty cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

(do indywidualnego dopasowania w zależności od zakresu istniejącego w jednostce SZBI)