Testy sieci LAN

Testy bezpieczeństwa sieci wewnętrznych (LAN) przeprowadzane są z zewnątrz organizacji.

Dlaczego warto przeprowadzić testy sieci LAN?

Analizy konfiguracji oraz próby włamań, których dokonuje zespół naszych certyfikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, pozwalają na:

 • Określenie poziomu bezpieczeństwa sieci LAN
 • Identyfikację ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa sieci LAN
 • Przygotowanie rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo sieci LAN
 • Długofalowe zwiększenie bezpieczeństwa
 • Pogłębienie wiedzy administratorów sieci z zakresu bezpieczeństwa
Co dostanę po Testach?

Wynikiem testów jest raport ze zidentyfikowanymi obszarami do poprawy bezpieczeństwa. Wszystkie znalezione luki będą pogrupowane względem ryzyka (standard Common Vulnerability Scoring System – CVSS) i oznaczone w najpopularniejszych standardach (OVAL, CVE). Raport będzie również zawierał listę zgłoszeń gwarancyjnych do aktualnych dostawców, jeżeli zostaną one zidentyfikowane.

CyberClue nie zostawia Cię z samym raportem. Możemy również pomóc we wprowadzeniu wszystkich koniecznych poprawek i zmian.

Audyty bezpieczeństwa sieci LAN, w zależności od potrzeb, obejmują:
 • Analizę topologii sieci LAN
 • Weryfikację podziału sieci LAN
 • Wykrycie platform i dostępnych usług
 • Określenie wersji systemów
 • Skanowanie protokołów TCP / UDP
 • Skanowanie hostów aktywnych w danej podsieci
 • Próby generacji pakietów o dużym rozmiarze (np. powiększonych pakietów ICMP echo)
 • Poszukiwanie podatności w kilku wybranych podsieciach (przykładowo: detekcja nieaktualnego oprogramowania, możliwość dostępu do wybranych usług z domyślnym hasłem / bez hasła)
 • Sprawdzenie mechanizmów uwierzytelniania dostępnych w sieci
 • Weryfikację mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI RM (Open Systems Interconnection Reference Model)
 • Weryfikację kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa na wybranych kilku stacjach roboczych (udostępnione usługi, poziom dostępu zapewniany dla użytkowników, dostępność oprogramowania klasy antywirus/antymalware, sposoby aktualizacji systemu itp.)
 • Sprawdzenie dostępu do Internetu z LAN
 • Szczegółową analiza wybranej komunikacji sieciowej
 • Weryfikację zasad utrzymania sieci
 • Weryfikację sieci z poziomu Internetu:
  • Sprawdzenie publicznych adresów IP
  • Wykrycie i analiza publicznych aplikacji klienta wystawionych do Internetu (również „ukrytych”)
  • Poszukiwanie istotnych, technicznych informacji o kliencie dostępnych publicznie (OSINT)
  • Skanowanie podatności w udostępnionych usługach sieciowych
  • Wykrycie podatności w udostępnionych aplikacjach webowych
  • W przypadku udanej próby przejęciu kontroli nad co najmniej jednym z systemów – próba eskalacji ataku na pozostałe urządzenia i systemy znajdujące się w sieci LAN