Security Operations Center

Usługa nadzoru bezpieczeństwa w ramach SOC (Security Operations Center) pozwala oddelegować działania związane z cyberbezpieczeństwem w ręce specjalistów. Utrzymanie rygoru bezpieczeństwa, a także przestrzeganie procedur, mających na celu ochronę wartości biznesowych, jest dla nas priorytetem.

Usługa SOC CyberClue obejmuje:
 • Monitoring stacji roboczych
 • Monitoring infrastruktury sieciowej
 • Kampanie informacyjne i zwiększające świadomość
 • Okresowe, wewnętrzne audyty bezpieczeństwa w celu zapewnienia ciągłości działania i integralności danych
 • Threat intelligence – dostarczanie informacje o aktualnych i wschodzących zagrożeniach w czasie rzeczywistym
 • Śledzenie i weryfikacja darknetowych oraz publicznych wycieków danych pod kątem wrażliwych informacji
 • Testy i weryfikacja zachowań, konfiguracji i polityki bezpieczeństwa
 • Okresowe testy socjotechniczne
Kluczowe korzyści

Kompetencje i technologie zwiększające bezpieczeństwo:

 • Obsługa wykonywana przez stale szkolących się praktyków cyberbezpieczeństwa
 • Zastosowanie najnowszych technologii używanych przez cyberprzestępców
 • Proaktywny monitoring infrastruktury i środowiska IT
 • Monitoring darkwebu

Stała informacja:

 • Cykliczne raporty stanu bezpieczeństwa sieci i urządzeń
 • Alerty o nowych i wschodzących zagrożeniach w ramach Threat intelligence

Pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb:

 • Wstępny audyt bezpieczeństwa zawarty w stałej obsłudze
 • Możliwość uruchomienie monitoringu on-premise na istniejących zasobach
 • Konfigurowalny zakres nadzoru, w zależności od charakterystyki firmy i potrzeb
 • Usługa dostępna w trybie 24/7 lub 8/5, w zależności od wymagań

Wsparcie pracowników:

 • Kampanie edukacyjne i informacyjne
 • Szkolenia personelu
 • Mentoring technologiczny dla wewnętrznych managerów IT