Digital Forensic and Incident Response - obsługa incydentów i informatyka śledcza

W CyberClue pomagamy również w sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z cyberatakami, ale wymagających wsparcia przy detekcji i zbieraniu dowodów. Sytuacje takie to np. wewnętrzny wyciek danych bądź nieuczciwe działania konkurencji.

Rocznie wykonujemy dziesiątki analiz, w których dostarczamy niezbędną wiedzę oraz dowody, niezależnie od specyfiki i branży klientów.

Działania w zakresie DFIR, w zależności od potrzeb obejmują:

  • Identyfikację adresu IP, z którego nastąpiło włamanie lub inne przestępstwo
  • Określenie podatności, która umożliwiła włamanie
  • Analizę procesu, który pozwolił na działanie niepożądane
  • Sprawdzenie, czy zostało naruszone bezpieczeństwo innych, powiązanych systemów czy aplikacji
  • Wykrycie tylnych furtek (back doors) pozostawionych przez przestępcę i ich analiza jeżeli zostały zidentyfikowane

W raporcie końcowym przekazujemy również rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa.

Oferujemy też wsparcie we wdrożeniu zalecanych zmian.

Przygotowujemy m.in. raporty na policję z niezbędnymi informacjami o ataku: rodzaj ataku, adresy IP, z których atak został przeprowadzony, poniesione straty etc.