Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych

Dla kogo ubezpieczenie cybernetyczne?

W dzisiejszych czasach prawie każda firma przetwarza dane w formie elektronicznej, posiada systemy lub aplikacje biznesowe, czy też automatyzuje i integruje procesy produkcyjne, logistyczne i usługowe. Dlatego każdy biznes narażony jest na ataki hackerskie, a tym samym powinien się ubezpieczyć od ich skutków.

Polisa pokrywa koszty w przypadku braku dostępności, naruszenia danych czy uszkodzenia danych będących wynikiem ataku oprogramowaniem typu ransomware lub innego incydentu cybernetycznego. Obejmuje zakres odpowiedzialności względem osób trzecich, jak i szkód własnych, poniesionych w wyniku działań podejmowanych w złej wierze lub zaniedbań.

Jaki jest zakres ochrony?
 • Polisa pokrywa koszty bezpośrednio związane z atakiem:
 • przywrócenia danych
 •  zakupu nowego oprogramowania
 • odtworzenia danych
 • usunięcia złośliwego oprogramowania
 • przywrócenia dostępu do danych
Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa również koszty ochrony prawnej i działań PR:
 • postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych (GiODO) oraz ochroną prawa własności intelektualnej (Urząd Patentowy)
 • obrony prawnej i zasądzonego odszkodowania w przypadku utraty danych osobowych lub ujawnienia informacji handlowej
 • kary administracyjne z tytułu naruszenia prawa ochrony danych
 • informatykę śledczą
 • działania PR, których celem jest ochrona reputacji spółki
Ochrona obejmuje ponadto:
 • koszty odtworzenia i przywrócenia danych u poszkodowanych (osób trzecich)
 • utratę zysku w wyniku zakłócenia działalności
 • kwotę okupu

Dowiedz się więcej na stronie naszego partnera EQUINUM.