Program Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny Samorzad

Ruszył program Cyberbezpieczny Samorząd:

 • Dofinansowanie: w formie grantu do 850 000 PLN

 • Dla: wszystkich jednostek samorządu terytorialnego

 • Termin: składanie wniosków do 30.09.2023

Cele programu:

 • Wdrożenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji

 • Wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie

 • Wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki

 • Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST

W obszarze organizacyjnym środki można przeznaczyć na:

 1.  Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
 2.  Audyt SZBI, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.
 3.  Wprowadzenie lub aktualizacja Polityk Bezpieczeństwa Informacji (PBI), analiza ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), opracowanie procedur: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych itp.

W obszarze kompetencyjnym środki można przeznaczyć na:

 1. Podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST.

 2.  Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 3.  Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa.

 4. Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcje personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

W obszarze technicznym środki można przeznaczyć na:

 1. Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta.

 2.  Zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa (skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie) oraz innych narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań.

 3. Zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania.

 4. Zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 5.  Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC, ang. Security Operations Centre), także jako element Centrum Usług Wspólnych,

 6.  Zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do usług rozpoznawania zagrożeń w cyberprzestrzeni – CTI (ang. Cyber Threat Intelligence), dostępu do informacji bezpieczeństwa (np.ang. feeds) oraz innych usług integracyjnych dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa.

   

Więcej informacji o programie na  https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

+48 606 132 621

Napisz do nas