Badanie stanu cyfryzacji
i cyberbezpieczeństwa w organizacjach polskich oraz pozycji i wyzwań kobiet w pracy w IT w Polsce w zależności od poziomu dojrzałości organizacji

Organizatorzy badania:

fdg

Cel projektu:

Badanie ma na celu diagnozę dojrzałości organizacji państwowych, prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz NGO (organizacji pozarządowych) w obszarach transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa oraz określenie pozycji, jaką w tym obszarze zajmują kobiety i ich wyzwań związanych z pracą w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa.

 

Badanie ma charakter niekomercyjny, wyniki zbiorcze oraz wnioski z badania będą opublikowane na ogólnie dostępnych stronach organizacji i użyte do prac badawczych.

 

Celem długoterminowym jest ponawianie badań corocznie tak, aby można było śledzić zmiany w badanym obszarze w długim okresie czasowym.

W ramach podziękowania, każdy z respondentów dostanie dostęp do szkolenia e-learningowego z podstaw cyberbezpieczeństwa.