Disclaimer

Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Zawiera informacje poufne i jest chroniona prawem. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości, jej kopiowanie lub użycie i rozpowszechnienie w jakikolwiek inny sposób jest zabronione i niezgodne z prawem.

Poglądy lub opinie wyrażone w tej wiadomości nie musza być zgodne z poglądami CyberClue Sp. z o.o.

Podjęliśmy starania, aby wiadomość ta ani jej załączniki nie zawierały wirusów ani innych wad, jednak ze względu na powszechnie występujące naganne praktyki osób trzecich zalecamy najwyższa ostrożność przy otwieraniu wszelkich załączników zawartych w e-mailach, a CyberClue Sp. z o.o. zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, mogące powstać tą drogą.