Do 30 listopada 2022 r. szpitale mogą jeszcze składać wnioski o sfinansowanie działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa

Jak pokazuje CheckPoint, branża medyczna jest jedną z 3 najbardziej atakowanych sektorów na świecie. Ogromne ilości danych krytycznych o pacjentach, a także sami pacjenci, których życie często zależy od urządzeń, które w trakcie ataku mogą zostać zablokowane, odłączone lub nawet uszkodzone sprawiają, że placówki medyczne są niestety atrakcyjne dla hackerów wyłudzających okupy.

Dlatego warto skorzystać z dopłat NFZ i wystąpić o środki na zwiększenie bezpieczeństwa.

Kto może otrzymać środki?

Wsparcie jest przeznaczone dla szpitali, które wykonują świadczenia w zakresach:
 • leczenie szpitalne,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • lecznictwo uzdrowiskowe,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Wysokość środków zależy od wartości kontraktu placówki z NFZ. Wsparcie wynosi od ponad 240 tys. zł do nawet 900 tys. zł.

Co może zostać sfinansowane?

Za otrzymane środki szpital może kupić i uruchomić:
 • urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, np. 
  • systemy do tworzenia kopii danych,
  • systemy antywirusowe,
  • systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami,
  • urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć (firewall),
  • systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
  • zakup i wdrożenie systemu (usługi) typu SOC
 • urządzenia i oprogramowanie oraz wsparcie eksperckie dotyczące cyberbezpieczeństwa,
 • technologie, które ułatwiają precyzyjne monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT,
 • skany podatności, które pozwalają identyfikować zagrożenia we własnym środowisku IT,
 • opracowania wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.
Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obejmują wydatki ponoszone od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby skorzystać z finansowania, trzeba do 30 listopada 2022 r. złożyć do Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek o zawarcie umowy. Do wniosku koniecznie należy dołączyć raport z Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia, który potwierdza wypełnienie ankiety badającej poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Warunkiem uzyskania wsparcia przez szpital jest zawarcie umowy i złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu, nie później niż do 16 grudnia 2022 r., kilku dokumentów:
 1. wniosku o wypłatę finansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ,
 2. specyfikacji finansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ,
 3. kopii dokumentów, które potwierdzają nabycie i sfinansowanie w okresie od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedmiotu finansowania (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 4. wyniku audytu bezpieczeństwa.

Szczegóły programu znajdują się w zarządzeniu nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ pod linkiem: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/319/Zarządzenie-68_2022_BBIiCD

W CyberClue posiadamy doświadczenie w obsłudze szpitali oraz specjalistów z wymaganymi certyfikatami.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zrealizować projekt tak, aby najlepiej wykorzystać środki, maksymalnie podnosząc bezpieczeństwo Twojego szpitala i pacjentów.

+48 606 132 621

Napisz do nas