Cyberataki – czy polskie firmy dostrzegają zagrożenie? Ciekawe wyniki badania PwC.

W 2021 roku PwC przeprowadziło badanie CEO Survey w grupie ponad 5000 prezesów w 100 krajach. Z powodu pandemii COVID-19 przedsiębiorcy stanęli przed wyzwaniami, z jakimi nigdy wcześniej nie musieli się mierzyć. Jednym z nich było masowe przejście na pracę zdalną, co w wielu przypadkach wiązało się z gwałtownym przyspieszeniem transformacji cyfrowej dotyczącej organizacji pracy i stosowanych procedur. Firmy szukają możliwości skalowania i wzrostu efektywności swojego biznesu poprzez kompleksowe wdrażanie technologii (systemy ERP, CRM, marketing automation, e-commerce). Wiele z nich skupia się także na migracji do chmury i przede wszystkim na automatyzacji procesów.

 

Ograniczenie dochodów i zachwianie płynności finansowej firm z powodu kolejnych lockdownów, zakłóceń w łańcuchach dostaw i nieprzewidzianych w budżecie wydatków związanych z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy, niejako wymusiło na kadrze zarządzającej przewartościowanie priorytetów biznesowych.

Cyberbezpieczeństwo - jedno z większych zagrożeń

Czy w stosunku do poprzedniego badania zmieniło się postrzeganie przez menedżerów zagadnienia cyberbezpieczeństwa?

W badaniu przeprowadzonym jesienią 2019 roku zaniepokojenie cyberatakami dla perspektyw wzrostu swojej organizacji przejawiało 33% ankietowanych prezesów na świecie. Na początku 2021 roku odsetek ankietowanych zaniepokojonych cyberprzestępczością wzrósł już do 47% (biorąc pod uwagę odpowiedzi oznaczone jako „jestem tym bardzo zaniepokojony”).

Przy zsumowaniu odpowiedzi „jestem tym w jakimś stopniu zaniepokojony” i „jestem tym bardzo zaniepokojony” w Polsce cyberzagrożenia aktualnie plasują się na 6 pozycji, jeśli chodzi o ryzyka i wyzwania stojące przed CEO (82% ). W ocenie światowej zajmują pierwsze miejsce (85%).

Jak wygląda ochrona przed cyberatakami w praktyce?

Kluczową różnicą są faktyczne kroki podejmowane przez spółki w celu przeciwdziałania lub zminimalizowania skutków ryzyka. W przypadku polskich firm można zauważyć, że są one niewystarczające i dają zarządom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W obszarze cyberbezpieczeństwa część spółek zadowala się działaniami punktowymi i doraźnymi. W Polsce planowane na najbliższe 12 miesięcy wydatki w obszarze cyberbezpieczeństwa są mniejsze o 15% w porównaniu do deklarowanych inwestycji w spółkach zagranicznych.

 

W planach inwestycyjnych w perspektywie 3 lat prezesi polskich firm jako priorytety wskazali zwiększenie nakładów na:

  • inicjatywy wspomagające osiąganie efektywności kosztowej (82%)
  • transformację cyfrową (73%)
  • cyberbezpieczeństwo (57%)

Realne zagrożenie

Cyberatak niesie ze sobą zagrożenie dla działalności firmy na bardzo wielu płaszczyznach:

  • operacyjnej – firma nie może korzystać ze swoich zasobów i prowadzić działalności
  • finansowej – przerwa w działalności powoduje straty
  • wizerunkowej – utrata zaufania ze strony klientów
  • prawnej – np. wyciek danych osobowych (naruszenie przepisów RODO) w konsekwencji którego na firmę może zostać nałożona kara finansowa

Biorąc pod uwagę, że po odwołaniu lockdownów wiele polskich firm postanowiło pozostać przy koncepcji pracy zdalnej i przeniosło dużą część biznesu w strefę online dziwi tak niska ocena ryzyka związanego z zagrożeniami cyfrowymi i brak nacisku na środki przeznaczone na cyberbezpieczeństwo i transformację cyfrową.

W CyberClue pomagamy firmom zwiększyć bezpieczeństwo na wszystkich płaszczyznach.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zidentyfikować potencjalne słabe punkty oraz wzmocnić je maksymalnie podnosząc bezpieczeństwo Twojej firmy. 

+48 606 132 621

Napisz do nas