Testy Urządzeń - IoT

Co to są urządzenia IoT i dlaczego warto robić ich testy?

Internet Rzeczy (IoT) to bardzo szerokie pojęcie obejmujące system urządzeń elektronicznych, które mogą automatycznie komunikować się i wymieniać dane za pomocą sieci, bez ingerencji człowieka. Nie są to tylko nowoczesne urządzenia ze sztuczną inteligencją. W wielu firmach i instytucjach urządzenia IoT stanowi integralną część organizacji. Urządzeniami IoT powszechnie stosowanymi są np. kamery, routery, różne urządzenia peryferyjne czy np. w placówkach medycznych, sprzęt medyczny podłączony do sieci.

Ponieważ są to urządzenia podłączone do wewnętrznej sieci LAN, a często również do zewnętrznych aplikacji webowych, mają one duży wpływ na bezpieczeństwo całej sieci i danych w niej przechowywanych.

Co dostanę po Testach?

Jako wynik testów dostaniesz raport ze zidentyfikowanymi obszarami do poprawy bezpieczeństwa. Wszystkie znalezione luki będą pogrupowane względem ryzyka (wg. Common Vulnerability Scoring System – CVSS) i oznaczone w najpopularniejszych standardach (OVAL, CVE). Raport będzie również zawierał listę zgłoszeń gwarancyjnych do istniejących dostawców, jeżeli będzie to potrzebne. Raport omówimy i wytłumaczymy wszystkie punkty niezbędne do podniesienia bezpieczeństwa. 

CyberClue nie zostawia Cię z samym raportem. Możemy również pomóc we wprowadzeniu wszystkich koniecznych poprawek i zmian.

Testy bezpieczeństwa urządzeń i osprzętu IoT, w zależności od potrzeb, obejmują:
  • Próby uzyskania dostępu do urządzeń
  • Sprawdzenie możliwości podsłuchu
  • Próby przejęcia urządzenia
  • Próby zainfekowania
  • Próby przekierowania strumienia wideo
  • Próby zablokowania urządzenia